Warunki gwarancji Ronin

- Dożywotnia gwarancja -

Informacje ogólne
Ronin Tools produkuje i dostarcza wysokiej jakości narzędzia i wózki narzędziowe, zaprojektowane i wykonane tak, aby sprostać jak najbardziej różnorodnym warunkom pracy. Wszystkie produkty są zaprojektowane do użytku profesjonalnego.

Dożywotnia gwarancja
Produkty Ronin Tools są oferowane z „dożywotnią gwarancją” na wady spowodowane niską jakością materiałów i/lub błędami podczas produkcji, które ujawnią się w normalnych warunkach pracy.

Gwarancja ta nie obowiązuje w przypadku przeciążania, nadużycia, niewłaściwego użytkowania i normalnego zużycia eksploatacyjnego. W okolicznościach wymienionych poniżej gwarancja ta uzupełnia procedury gwarancyjne obowiązujące na terenie danego kraju.

Gwarancja Ronin Tools obejmuje wymianę lub naprawę narzędzia i wózka narzędziowego albo pewnych części narzędzia / wózka narzędziowego w podany niżej sposób.

Elementy, które nie są objęte gwarancją
O ile nie zastrzeżono inaczej, dożywotnia gwarancja Ronin Tools obejmuje wszystkie narzędzia używane w normalnych warunkach pracy. Dożywotnia gwarancja nie ma zastosowania do następujących produktów i zastosowań:

  • Normalne zużycie eksploatacyjne spowodowane codziennym użytkowaniem.
  • Produkty używane w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Gwarancja nie obowiązuje na przykład w przypadku przeciążania, nadużycia, niewłaściwego użytkowania i normalnego zużycia eksploatacyjnego. Dotyczy to także użytkowanie całkowicie lub nawet częściowo niezgodne z zaleceniami instrukcji użytkowania i konserwacji.
  • Zmiany lub naprawy produktów, które nie zostały zrealizowane przez Ronin Tools.
  • Naprawy konieczne wskutek działania sił natury lub siły wyższej, gdy ich przyczyna nie podlega kontroli firmy Ronin. Na przykład: uderzenie pioruna, pożar, klęski żywiołowe, powódź, zawilgocenie itp.
  • Towary nietrwałe (produkty ścierające się lub ulegające zużyciu eksploatacyjnemu). Należą do nich: pilniki, brzeszczoty i tarcze pił, baterie, elementy wirujące oraz wiertła.

 

Dział serwisowy Ronin Tools zbada, czy roszczenie jest uzasadnione, czy też nie.

Ronin Tools gwarantuje klientom, że jakość produktów tej marki jest stała i wysoce niezawodna. Firma Ronin nie odpowiada za szkody następcze i/lub związane z nimi koszty.

Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego
W przypadku niewłaściwego działania/usterki urządzenia marki Ronin Tools najpierw należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów Ronin Tools. Procedura jest następująca:
1. Kontakt z lokalnym dystrybutorem Ronin i wyjaśnienie charakteru roszczenia.
2. Dystrybutor może poprosić o przysłanie urządzenia.
3. Dystrybutorzy zgłaszają usterki do działu serwisowego Ronin Tools.
4. Dział serwisowy bada przyczynę usterki i przesyła swoje ustalenia do dystrybutora. Użytkownik jest zawsze poinformowany o możliwych sposobach naprawy i innych opcjach.

Więcej informacji na temat autoryzowanych dystrybutorów Ronin Tools można uzyskać pod adresem sales@emm.com.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dziękujemy za wiadomość! Skontaktujemy się z Tobą wkrótce