Garantiebepalingen Ronin

- Levenslange garantie -

Algemeen
Ronin Tools produceert en levert hoogwaardige gereedschappen en gereedschapsstations, ontworpen en gebouwd om in de meest uiteenlopende werksituaties te presteren. Alle producten zijn ontworpen voor professioneel gebruik.

Levenslange garantie
Producten van Ronin Tools worden geleverd met een "levenslange garantie" tegen gebreken als gevolg van gebrekkige materialen en/of productiefouten onder normale werkomstandigheden.

Deze garantie is niet geldig in geval van overbelasting, misbruik, verkeerd gebruik en normale slijtage. Deze garantie vormt een aanvulling op de nationaal vereiste garantieprocedures in de hieronder gespecificeerde omstandigheden.

De Ronin Tools-garantie omvat vervanging of reparatie van het gereedschap en gereedschapsstation of specifieke onderdelen van het gereedschap/gereedschapsstation, zoals hieronder aangegeven.

Niet inbegrepen
Tenzij anders aangegeven, is de levenslange garantie van Ronin Tools van toepassing op alle gereedschappen die onder normale werkomstandigheden worden gebruikt. De levenslange garantie is niet van toepassing op de volgende producten en toepassingen:

  • Normale slijtage door dagelijks gebruik.
  • Producten die op een andere manier worden gebruikt dan waarvoor ze zijn ontworpen. Bijvoorbeeld in het geval van overbelasting, misbruik, verkeerd gebruik en normale slijtage. Dit geldt ook voor gebruik dat niet of onvoldoende in overeenstemming is met onze gebruiks- en onderhoudsinstructies.
  • Wijzigingen of reparaties aan producten die niet door Ronin Tools zijn uitgevoerd.
  • Reparaties die nodig zijn vanwege natuurrampen of in geval van overmacht, indien de oorzaak buiten de macht van Ronin ligt. Bijvoorbeeld: bliksem, brand, natuurrampen, overstroming, blootstelling aan vocht, enz.
  • Verbruiksartikelen (producten die onderhevig zijn aan slijtage of achteruitgang door gebruik). Deze omvatten: vijlen, zaagbladen, batterijen, draaiende onderdelen en bits.

 

 

De service-afdeling van Ronin Tools zal onderzoeken of de claim gegrond is of niet.

Ronin Tools garandeert zijn klanten dat de kwaliteit van zijn producten constant en zeer betrouwbaar is. Ronin is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade en/of bijkomende kosten.

In geval van een beroep op garantie
Neem in het geval van een storing / defect van Ronin Tools-apparatuur eerst contact op met uw lokale Ronin Tools-dealer. De procedure is als volgt:
1. Neem contact op met uw plaatselijke Ronin-dealer en leg de klacht uit.
2. Uw dealer kan u vragen om de spullen op te sturen.
3. De dealer meldt het defect aan de service-afdeling van Ronin Tools.
4. De serviceafdeling zal de oorzaak van het defect onderzoeken en zijn bevindingen naar de dealer sturen. U wordt altijd geïnformeerd over de reparatiemogelijkheden of alternatieven.

Voor meer informatie over geautoriseerde Ronin Tools-dealers kunt u contact opnemen met sales@emm.com.

Contact

Contactformulier

Bedankt voor het invullen van ons contactformulier! We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.